Święty
Benedykt
Ora et labora

Odbierz wizerunek świętego Benedykta i odmawiaj modlitwę-egzorcyzm przed każdą pracą wykonywaną za pośrednictwem internetu, aby ten potężny święty pomógł Ci odrzucić wszelakie pokusy zła płynące z sieci i dopomógł w wartościowym korzystaniu z dobrodziejstw techniki.

Święty Benedykt – obrońca chrześcijan

Egzorcyzm świętego Benedykta od wieków chroni wyznawców Jezusa Chrystusa przed pokusami i demonicznymi atakami. Z roku na rok w XXI wieku jest ich coraz więcej. Internet, który jest użytkowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci to potężne źródło zagrożeń. Odmawiaj tę modlitwę wzorem poprzednich pokoleń chrześcijan i oddaj się w opiekę świętemu Benedyktowi.

Święty Benedykcie – pomóż nam walczyć ze złem

Internet choć stał się źródłem potężnego zła: pornografii, przemocy, wulgarności, nadal może służyć człowiekowi w dobrym celu. To właśnie dzięki niemu pracujemy, uczymy się, a w związku z wydarzeniami na świecie przenieśliśmy tam całą swoją aktywność. Odmawiajmy egzorcyzm świętego Benedykta i walczmy ze złymi pokusami, wykorzystując internet dla naszego dobra.

Noś świętego Benedykta zawsze przy sobie

Otrzymasz od nas wizerunek świętego Benedykta wraz z modlitwą-egzorcyzmem, którą warto odmawiać zawsze, kiedy czujesz pokusę popełnienia zła. Możesz go nosić w portfelu, przy telefonie lub położyć obok komputera, by zawsze Ci towarzyszył.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i udział w akcji. Wierzymy, że za sprawą św. Benedykta uzyskali Państwo wiele lask i wyprosili mnóstwo darów. Niech Jego potężne wstawiennictwo zawsze Państwu towarzyszy!

Chcesz otrzymać wizerunek św. Benedykta wraz z jego modlitwą-egzorcyzmem, by odmawiać go przed korzystaniem z dobrodziejstw sieci?

Wypełnij ten prosty formularz!

Po wypełnieniu formularza otrzymasz zestaw tapet na swoje urządzenia mobilne, a na podany adres wyślemy pocztą wizerunek świętego Benedykta z modlitwą-egzorcyzmem.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.